Ընդհանուր տեղեկություններ

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ը հայաստանյան ներդրումային ընկերություն է, որն իր հաճախորդներին տրամադրում է ֆինանսական և ներդրումային ծառայությունների լայն ընտրություն: Ընկերությունն իր հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս ներդրումներ կատարել ինչպես հայկական իրացվելի արժեթղթերում այնպես էլ հասանելիություն է ապահովում միջազգային շուկայում գնվող և վաճառվող արժեթղթերին։

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն որպես ներդրումային ընկերություն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից 2019թ. մարտի 29-ին:

Ընկերության հարաբերությունները հաճախորդների, գործընկերների, Ֆոնդային բորսայի, ՀՀ կենտրոնական բանկի և այլ պետական մարմինների հետ կառուցվելու են կորպորատիվ էթիկայի կանոնների և օրինականության, բարեխղճության, փոխադարձ վստահության, հաճախորդների շահերի առաջնահերթության, անհրաժեշտ տեղեկատվության թափանցիկության սկզբունքներով։

Ընկերությունն իր աշխատակիցների հետ հարաբերությունները կառուցում է երկարատև համագործակցության և փոխադարձ հարգանքի, ինչպես նաև փոխադարձ պարտականությունների պատշաճ կատարման սկզբունքների հիման վրա։

Ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների արհեստավարժության մակարդակի բարձրացմանը։ Վերջինս ենթադրում է աշխատակիցների շարունակական ուսուցման և վերապատրաստման խթանում, թիմային աշխատանքի խթանում, միջազգային պրակտիկայում աշխատակիցների խրախուսման ընդունված մոտեցումների կիրառում։

Ընկերությունն իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան՝ հիմնվելով արժանահավատության և պարբերականության սկզբունքի վրա։

Ընկերության պոտենցիալ հաճախորդներ կարող են լինել ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ցանկացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձ, ովքեր ունեն ընկերության հետ կնքած ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

Ընկերության առաքելությունը

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի առաքելությունն է իր հաճախորդներին առաջարկել ներդրումային և ֆինանսական ծառայություններ` միջազգային չափանիշներին համապատասխան, որոնք կհամապատասխանեն հաճախորդների կարիքներին և նրանց համար կապահովեն բարձր եկամտաբերություն ։

Ընկերությունը ֆինանսական շուկայում՝ մասնավորապես ներդրումային գործառնություններ իրականացնող կամ իրականացնել ցանկացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրելու է անհատականացված ներդրումային լուծումներ: Մենք կերտում ենք հաճախորդների բարեկեցությունը ֆինանսների տեղաբաշխման և հայթայթման միջոցով` ինչպես ավանդական, այնպես էլ նորարարական տեխնոլոգիաների միջոցով:

Անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր հաճախորդին, Միասնական թիմի ուժերով ձեռք բերված բարձր մասնագիտական հմտությունը, փորձը և նորարարությունն ընկած են մեր գործունեության հիմքում:

Ընկերության բիզնես-փիլիսոփայության հիմնարար արժեքներն են՝

 • Հաճախորդների գերակայություն՝ Ընկերությունը հաճախորդների հետ կկառուցի կայուն և երկարատև հարաբերություններ,
 • Նորարարություն՝ Ընկերությունը հաճախորդներին կառաջարկի նորարարական ներդրումային ծառայություններ
 • Թափանցիկություն և վստահություն՝ Ընկերությունը բարձր է գնահատում հաճախորդների վստահությունը և նրանց հետ հարաբերություններում լինելու է հնարավորինս թափանցիկ,
 • Արհեստավարժություն՝ Առաջարկվող ծառայությունների որակը մշտապես բարձր պահելու նպատակով Ընկերությունը աջակցում է աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների զարգացմանը՝ դասընթացների, սեմինարների, ներքին քննարկումների շնորհիվ և այլն:
 • Արդյունավետություն՝ Ընկերությունը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս ձգտելու է դիվերսիֆիկացնել ռիսկերը։

Մենք չենք վախենում մշտապես մարտահրավեր նետել ընդհանուր ընդունված կարծիքին եւ աճի խրախուսման նպատակով խթանել փոփոխությունները: Մենք ձգտում ենք մեր հաճախորդներին դարձնել մեր բիզնեսի կենտրոնը, զարգացնել և պահպանել վստահության վրա հիմնված երկարատև հարաբերությունները:

Ընկերության նպատակները

Ընկերությունն իր առաքելությունը բարեհաջող իրականացնելու համար իր առջև դրել է հետևյալ միջնաժամկետ նպատակները՝

 1. Ձեռք բերել Ընկերության հաճախորդների և գործընկերների վստահությունը՝ տրամադրելով միջազգային որակի ֆինանսական և ներդրումային ծառայություններ։ Ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկելու է Հայաստանի ներդրումային շուկայում դեռևս բավարար կերպով չներկայացված ծառայություն, այն է՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացումը էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։
 2. Զարգացնել Հայաստանում մասնագիտացված ֆինանսական միջնորդությունը՝ արդյունքում ուղղակիորեն կապելով խնայողությունները փողի պահանջարկի հետ՝ խթանելով երկրի տնտեսական աճը։
 3. Առաջարկել Ընկերության հաճախորդների պահանջարկին համապատասխան ֆինանսական գործիքներ։
 4. Ընդլայնել հաճախորդների կողմից արժեթղթերի առք ու վաճառք իրականացնելու սահմանները՝ տալով նրանց մուտքի հնարավորություն ինչպես բորսայական, այնպես էլ արտաբորսայական միջազգային շուկաներին։
 5. Ներդնել ներքին հսկողության արդյունավետ համակարգ, ինչը Ընկերության գործունեության արդյունավետության բարձրացման կարևոր նախապայման է։

Կառուցվածք

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն գտնվում և գործունեություն է իրականացնում միայն Երևան քաղաքում: Ընկերությունը դեռևս չունի մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ:

Ստորև ներկայացված է ընկերության կազմակերպչական կառուցվածքը.

Նշանակալից մասնակիցներ

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի ուղղակի նշանակալից մասնակիցներն են հետևյալ անձինք.

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի անուղղակի նշանակալից մասնակիցներն են հետևյալ անձինք.

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն դուստր ընկերություններ չունի:

Ղեկավարություն և անձնակազմ

Իրինա Տեր-Աբրամյան-Գործադիր տնօրենի ժ/պ

Ծննդյան ամսաթիվ

03.10.1984թ․

Աշխատանքային փորձ

 • Էռնստ Էնդ Յանգ ՍՊԸ – Աուդիտոր /2008-2010թթ․/
 • ՈՒռալսիբ ԲԲԸ – Միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների դեպարտամենտ, Ավագ Փորձագետ /2010-2013թթ․/
 • Ինվեստտորգբանկ ԲԲԸ – Միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների դեպարտամենք, Առաջատար տնտեսագետ-հաշվապահ և բաժնի պետի տեղակալ /2013-2014թթ․/
 • ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ – Ռիսկերի վերլուծության ծառայության վերլուծական բաժին, վերլուծաբան /2015-2016թթ․/
 • Ռեջենթս Կապիտալ ՍՊԸ – փոխտնօրեն /2017-2019թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – գործադիր տնօրեն /2019 թ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – գործադիր տնօրենի տեղակալ /2020 – 2021/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ-գործադիր տնօրենի ժ/պ /2021-առ այսօր/
Անի Սարիբեկյան- Օպերացիոն գծով տնօրեն

Ծննդյան ամսաթիվ

18․02․1996թ.

Աշխատանքային փորձ

 • Ռեջենթս Կապիտալ ՍՊԸ – ֆինանսական վերլուծաբան /2017-2019թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան /2019-2020թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – ավագ բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան /2019 -2020/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ-Բրոքերային գործառնությունների բաժնի ղեկավար/2020-2021/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ-Օպերացիոն գծով տնօրեն /2021-առ այսօր/

Որակավորման տեսակը

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝ բրոքեր
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝փաթեթի կառավարիչ

 
Արշակ Կարախանյան-գլխավոր հաշվապահ
Մանուկ Գրիգորյան, ներքին աուդիտի ղեկավար
Լուսինե Մաիլյան-Փողերի լվացման դեմ պայքարի աշխատակից
Էլիզաբեթ Անաստասյան-Բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան

Ծննդյան ամսաթիվ

07.11.2001թ․

Աշխատանքային փորձ

 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան /2020-առ այսօր/

Որակավորման տեսակը

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝ բրոքեր
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝պահառուի աշխատակից

Պաշտոնական փաստաթղթեր

Կանոնադրություն

Լիցենզիա

Գրանցման վկայական