Ընդհանուր տեղեկություններ

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ը հայաստանյան ներդրումային ընկերություն է, որն իր հաճախորդներին տրամադրում է ֆինանսական և ներդրումային ծառայությունների լայն ընտրություն: Ընկերությունն իր հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս ներդրումներ կատարել ինչպես հայկական իրացվելի արժեթղթերում այնպես էլ հասանելիություն է ապահովում միջազգային շուկայում գնվող և վաճառվող արժեթղթերին։

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն որպես ներդրումային ընկերություն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից 2019թ. մարտի 29-ին:

Ընկերության հարաբերությունները հաճախորդների, գործընկերների, Ֆոնդային բորսայի, ՀՀ կենտրոնական բանկի և այլ պետական մարմինների հետ կառուցվելու են կորպորատիվ էթիկայի կանոնների և օրինականության, բարեխղճության, փոխադարձ վստահության, հաճախորդների շահերի առաջնահերթության, անհրաժեշտ տեղեկատվության թափանցիկության սկզբունքներով։

Ընկերությունն իր աշխատակիցների հետ հարաբերությունները կառուցում է երկարատև համագործակցության և փոխադարձ հարգանքի, ինչպես նաև փոխադարձ պարտականությունների պատշաճ կատարման սկզբունքների հիման վրա։

Ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների արհեստավարժության մակարդակի բարձրացմանը։ Վերջինս ենթադրում է աշխատակիցների շարունակական ուսուցման և վերապատրաստման խթանում, թիմային աշխատանքի խթանում, միջազգային պրակտիկայում աշխատակիցների խրախուսման ընդունված մոտեցումների կիրառում։

Ընկերությունն իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան՝ հիմնվելով արժանահավատության և պարբերականության սկզբունքի վրա։

Ընկերության պոտենցիալ հաճախորդներ կարող են լինել ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ցանկացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձ, ովքեր ունեն ընկերության հետ կնքած ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

Ընկերության առաքելությունը

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի առաքելությունն է իր հաճախորդներին առաջարկել ներդրումային և ֆինանսական ծառայություններ` միջազգային չափանիշներին համապատասխան, որոնք կհամապատասխանեն հաճախորդների կարիքներին և նրանց համար կապահովեն բարձր եկամտաբերություն ։

Ընկերությունը ֆինանսական շուկայում՝ մասնավորապես ներդրումային գործառնություններ իրականացնող կամ իրականացնել ցանկացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրելու է անհատականացված ներդրումային լուծումներ: Մենք կերտում ենք հաճախորդների բարեկեցությունը ֆինանսների տեղաբաշխման և հայթայթման միջոցով` ինչպես ավանդական, այնպես էլ նորարարական տեխնոլոգիաների միջոցով:

Անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր հաճախորդին, Միասնական թիմի ուժերով ձեռք բերված բարձր մասնագիտական հմտությունը, փորձը և նորարարությունն ընկած են մեր գործունեության հիմքում:

Ընկերության բիզնես-փիլիսոփայության հիմնարար արժեքներն են՝

 • Հաճախորդների գերակայություն՝ Ընկերությունը հաճախորդների հետ կկառուցի կայուն և երկարատև հարաբերություններ,
 • Նորարարություն՝ Ընկերությունը հաճախորդներին կառաջարկի նորարարական ներդրումային ծառայություններ
 • Թափանցիկություն և վստահություն՝ Ընկերությունը բարձր է գնահատում հաճախորդների վստահությունը և նրանց հետ հարաբերություններում լինելու է հնարավորինս թափանցիկ,
 • Արհեստավարժություն՝ Առաջարկվող ծառայությունների որակը մշտապես բարձր պահելու նպատակով Ընկերությունը աջակցում է աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների զարգացմանը՝ դասընթացների, սեմինարների, ներքին քննարկումների շնորհիվ և այլն:
 • Արդյունավետություն՝ Ընկերությունը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս ձգտելու է դիվերսիֆիկացնել ռիսկերը։

Մենք չենք վախենում մշտապես մարտահրավեր նետել ընդհանուր ընդունված կարծիքին եւ աճի խրախուսման նպատակով խթանել փոփոխությունները: Մենք ձգտում ենք մեր հաճախորդներին դարձնել մեր բիզնեսի կենտրոնը, զարգացնել և պահպանել վստահության վրա հիմնված երկարատև հարաբերությունները:

Ընկերության նպատակները

Ընկերությունն իր առաքելությունը բարեհաջող իրականացնելու համար իր առջև դրել է հետևյալ միջնաժամկետ նպատակները՝

 1. Ձեռք բերել Ընկերության հաճախորդների և գործընկերների վստահությունը՝ տրամադրելով միջազգային որակի ֆինանսական և ներդրումային ծառայություններ։ Ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկելու է Հայաստանի ներդրումային շուկայում դեռևս բավարար կերպով չներկայացված ծառայություն, այն է՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացումը էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։
 2. Զարգացնել Հայաստանում մասնագիտացված ֆինանսական միջնորդությունը՝ արդյունքում ուղղակիորեն կապելով խնայողությունները փողի պահանջարկի հետ՝ խթանելով երկրի տնտեսական աճը։
 3. Առաջարկել Ընկերության հաճախորդների պահանջարկին համապատասխան ֆինանսական գործիքներ։
 4. Ընդլայնել հաճախորդների կողմից արժեթղթերի առք ու վաճառք իրականացնելու սահմանները՝ տալով նրանց մուտքի հնարավորություն ինչպես բորսայական, այնպես էլ արտաբորսայական միջազգային շուկաներին։
 5. Ներդնել ներքին հսկողության արդյունավետ համակարգ, ինչը Ընկերության գործունեության արդյունավետության բարձրացման կարևոր նախապայման է։

Կառուցվածք

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն գտնվում և գործունեություն է իրականացնում միայն Երևան քաղաքում: Ընկերությունը դեռևս չունի մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ: 

Ստորև ներկայացված է ընկերության կազմակերպչական կառուցվածքը.

Նշանակալից մասնակիցներ

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի ուղղակի նշանակալից մասնակիցներն են հետևյալ անձինք.

        Անուն/Անվանում                    Գործունեության տեսակ             Մասնակցության չափ 

Լենդմարկ Հոլդինգ ԱՐՄ                              ՍՊԸ                                              100%

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն դուստր ընկերություններ չունի:

Ղեկավարություն և Անձնակազմ

Ծննդյան ամսաթիվ 

31.05.1993թ․

Աշխատանքային փորձ

 • Հայկական Զարգացման Բանկ ԲԲԸ – Վարկային և ներդրումային բաժնի պրակտիկանտ /2011-2012թթ․/
 • Հայկական Զարգացման Բանկ ԲԲԸ – Ֆինանսական շուկաների գործառնությունների բաժնի ավագ մասնագետ /2012-2013թթ․/
 • Հայկական Զարգացման Բանկ ԲԲԸ – Ֆինանսական շուկաների գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ /2013-2015թթ․/
 • Հայկական Զարգացման Բանկ ԲԲԸ – Ֆինանսական շուկաների գործառնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ /2015թթ․/
 • Բիբլոս Բանկ Արմենիա  ՓԲԸ – Գանձապետարան, մասնագետ /2015-2016թթ․/
 • Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ – Ներդրումային ծառայությունների բաժին, գլխավոր մասնագետ /2016-2017թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – Պորտֆելի կառավարիչ /2019թ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – Գլխավոր բրոքեր – ֆինանսական վերլուծաբան /2020թ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – Գործադիր տնօրեն /2020թ․-առ այսօր/

Որակավորման տեսակը

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝ կառավարիչ

Ծննդյան ամսաթիվ 

03.10.1984թ․

Աշխատանքային փորձ

 • Էռնստ Էնդ Յանգ ՍՊԸ – Աուդիտոր /2008-2010թթ․/
 • ՈՒռալսիբ ԲԲԸ – Միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների դեպարտամենտ, Ավագ Փորձագետ /2010-2013թթ․/
 • Ինվեստտորգբանկ ԲԲԸ – Միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների դեպարտամենք, Առաջատար տնտեսագետ-հաշվապահ և բաժնի պետի տեղակալ /2013-2014թթ․/
 • ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ – Ռիսկերի վերլուծության ծառայության վերլուծական բաժին, վերլուծաբան /2015-2016թթ․/
 • Ռեջենթս Կապիտալ ՍՊԸ – փոխտնօրեն /2017-2019թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – գործադիր տնօրեն /2019 թ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – գործադիր տնօրենի տեղակալ /2020 – առ այսօր/

Հիմնադրման ամսաթիվ 

1998թ․

Ընկերության նկարագիր

«Էյ-Էն Աուդիտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 1998 թվականին և աուդիտի, հաշվապահական հաշվառման, հարկերի և խորհրդատվության գծով ծառայություններ է մատուցում՝ շահելով հասարակության վստահությունը և ստեղծելով արժեքներ մեր հաճախորդների և այլ շահառուների համար:

Ընկերությունը սկզբնապես հիմնադրվել է որպես «Արշիար» ՍՊԸ, որը 2004 թ.-ին վերակազմակերպվել է «Էյ-Էն Քոնսալթ» ՓԲԸ-ի և հիմնադրման պահից զբաղվել է խորհրդատվական և հաշվապահական ծառայությունների մատուցմամբ: Ընկերության բաժնետերերը ոլորտում հայտնի, բազմափորձ և գիտակ մասնագետներ են, որոնք եղել են ՀՀ-ում 1998 թ.-ից սկիզբ առած հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի բարեփոխումների անմիջական նախաձեռնողներից և իրականացնողներից։ Իրենց կողմից ներդրված փորձն ու գիտելիքները նպաստեցին նրան, որ 2010 թ. Ընկերությունը հասունացավ նաև որպես աուդիտորական ծառայություններ մատուցող ընկերություն, նույն թվականին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ստացավ աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա և վերանվանվեց որպես «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ:

Ընկերությունն այժմ արդեն համալրված է 18 բարձրակարգ մասնագետներով, որոնցից 6-ն ունեն աուդիտորի մասնագիտական որակավորման վկայական, իսկ 2-ը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրված տարբեր կարգի որակավորման վկայականներ, որոնք ձևավորում են Ընկերության մասնագիտական կորիզը, ինչը թույլ է տալիս մատուցել բարձրորակ ծառայություններ տեղական և միջազգային ընկերությունների համար:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար կարող Եք այցելել ընկերության պաշտոնական կայքէջ՝ հետևյալ հղմամբ։

Ծննդյան ամսաթիվ 

18․02․1996թ․

Աշխատանքային փորձ

 • Ռեջենթս Կապիտալ ՍՊԸ – ֆինանսական վերլուծաբան /2017-2019թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան /2019-2020թթ․/
 • Լենդմարկ Կապիտալ ՓԲԸ – ավագ բրոքեր-ֆինանսական վերլուծաբան /2019 առ այսօր/

Որակավորման տեսակը

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ՝ բրոքեր

Պաշտոնական փաստաթղթեր